ข้อต่องอดัวผู้ CODE: GR2012

 

รุ่น และ รหัส ( mm ) X F(BSP) รูปภาพ
ข้อต่องอดัวผู้    CODE: GR2012 Male-Elbow-GR2012
20X½"
25X¾"
32X1"
40X1¼"
50X1½"
63X2"
75X2½"
90X3"
110X4"
110×4"