ข้อต่องอ CODE: GR2010

 

รุ่น และ รหัส ( mm ) X F(BSP) รูปภาพ
ข้อต่องอ    CODE: GR2010 Elbow-GR2010
20
25
32
40
50
63
75
90
110