ข้อต่อตรงลด CODE: GR2002

 

รุ่น และ รหัส ( mm ) X F(BSP) รูปภาพ
ข้อต่อตรงลด    CODE: GR2002 Reducer-GR2002
25-20
32-20
32-25
40-25
40-32
50-25
50-32
50-40
63-32
63-40
63-50
75-50
75-63
90-63
90-75
110-90