ข้อต่อสามทางดัวผู้ CODE: GR2009

 

รุ่น และ รหัส ( mm ) X F(BSP) รูปภาพ
ข้อต่อสามทางดัวผู้     CODE: GR2009

 

 

 

 

Male-Tee-GR2009

20x½"
20x¾"
25x½"
25x¾"
25×1"
32x½"
32x¾"
32×1"
32×1¼"
40×1"
40×1¼"
40×1 ½"
50×1¼"
50×1½"
50×2"
63×1½"
63×2"
63×2½"
75×2"
75×2½"
75×3"
90×3"
90×4"
110×3"
110×4"