ข้อต่อสามทางดัวเมีย CODE: GR2008

 

รุ่น และ รหัส ( mm ) X F(BSP) รูปภาพ
ข้อต่อสามทางดัวเมีย    CODE: GR2008 Female-Tee-GR2008
20x½"
20x¾"
25x½"
25x¾"
25×1"
32x½"
32x¾"
32×1"
40×1"
40×1¼"
50×1½"
63×1½"
63×2"
75×2½"
90×3"
110×4"