ตัวต่อดัวผู้ CODE: GR2005

 

 

รุ่น และ รหัส ( mm ) X F(BSP) รูปภาพ
ตัวต่อดัวผู้    CODE: GR2005  

 

 

 

 

Male-Adaptor1-GR2005

20 X 1/2″
20 x 3/4″
20X1″
25 X1/2″
25X 3/4″
25X1″
32X1/2″
32X 3/4″
32X 1″
32X1-1/4″
40X1″
40X1-1/4″
40X1-1/2″
50X11/4″
50X11/2″
50X2″
63X11/2″
63X2″
63X2-1/2″
75X2″
75X2-1/2″
75X3″
90X2″
90X2-1/2
90X3
90X4
110X3″
110X4″