ตัวต่อดัวเมีย CODE: 2004

รุ่น และ รหัส ( mm ) X F(BSP) รูปภาพ
ตัวต่อดัวเมีย    CODE: 2004 End-Cap-GR2003
20
25
32
40
50
63
75
90
110