ปลั๊กอุด CODE: GR2003

รุ่น และ รหัส ( mm ) X F(BSP) รูปภาพ
ปลั๊กอุด    CODE: GR2003 End-Cap-GR2003
20
25
32
40
50
63
75
90
110