ข้อต่อตรง

 

รูปภาพ รหัส ขนาด (mm)
ข้อต่อตรง A001 20
p05 B002 25
B003 32
B004 40
B005 50
B006 63
B007 75
B008 90
B009 110
B010 160