ข้องอ 45 องศา

 

รูปภาพ รหัส ขนาด (mm)
ข้องอ 45 องศา C101 20
p01 C102 25
C103 32
C104 40
C105 50
C106 63
C107 75
C108 90
C109 110
C110 160