ข้องอลด

 

รูปภาพ รหัส ขนาด (mm)
ข้องอลด P601 25 – 20
p21 P602 32 – 20
P603  32 – 25